previous arrow
next arrow
Slider

ภาพงานกิจกรรม อ.เชน

ภาพบรรยากาศการบรรยาย หัวข้อ “จิตวิทยาในการบริการ”

ภาพบรรยากาศการบรรยาย หัวข้อ “จิตวิทยาในการบริการ” บรรยายโดยวิทยากร : อจ.จตุพล ชมภูนิช จัดงานโดย : บร…

ภาพบรรยากาศการบรรยายหัวข้อ “เส้นทางสู่ความสำเร็จเพื่อให้ลูกค้าเชื่อมั่นและรักฮีโน่”

ภาพบรรยากาศการบรรยาย หัวข้อ “เส้นทางสู่ความสำเร็จเพื่อให้ลูกค้าเชื่อมั่นและรักฮีโน่” บรร…

ภาพบรรยากาศการบรรยายหัวข้อ “The Power Up เติมไฟ เติมความคิด พิชิตการทำงาน”

ภาพบรรยากาศการบรรยาย หัวข้อ “The Power Up เติมไฟ เติมความคิด พิชิตการทำงาน” บรรยายโดยวิทยากร : อจ.จต…

ภาพบรรยากาศการบรรยายหัวข้อ “พลังชีวิตใหม่ หัวใจอีเกิ้ล”

ภาพบรรยากาศการบรรยาย หัวข้อ “พลังชีวิตใหม่ หัวใจอีเกิ้ล” บรรยายโดยวิทยากร : อาจารย์ จตุพ…

ภาพบรรยากาศการบรรยายหัวข้อ “การสร้างแรงบันดาลใจในการทำงาน อย่างมีความสุขและการดูแลสุขภาพ”

ภาพบรรยากาศการบรรยาย หัวข้อ “การสร้างแรงบันดาลใจในการทำงาน อย่างมีความสุขและการดูแลสุขภาพ&#822…

1 2 9

หนังสือแนะนำ

หนังสือ “หนึ่งคำคมคิด อาจเปลี่ยนชีวิตไปตลอดกาล”

“หนึ่งคำคมคิด อาจเปลี่ยนชีวิตไปตลอดกาล” คำคม คำสอน ข้อความใดๆ ก็เช่นกัน ถ้าคำๆ นั้น “ไกลตัว” หรือไม่…

คอร์สออนไลน์ แนะนำ