ประชาสัมพันธ์

หนังสือ “หนึ่งคำคมคิด อาจเปลี่ยนชีวิตไปตลอดกาล”

“หนึ่งคำคมคิด อาจเปลี่ยนชีวิตไปตลอดกาล” คำคม คำสอน ข้อความใดๆ ก็เช่นกัน ถ้าคำๆ นั้น “ไกลตัว” หรือไม่…