ภาพบรรยากาศงานบรรยาย “ปรับทัศนคติ ปลุกพลังใจสร้างไฟการทำงานในยุคดิจิตอล”

View : 0

ภาพบรรยากาศงานบรรยาย
หัวข้อเรื่อง “ปรับทัศนคติ ปลุกพลังใจสร้างไฟการทำงานในยุคดิจิตอล”
โดยวิทยากร : อจ.จตุพล ชมภูนิช

จัดงานโดย : ธนาคารออมสินภาค 5
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
ในวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2560

View : 0