ภาพบรรยากาศการบรรยาย “คิดดี ทำอย่างตั้งใจ สู่เส้นชัยแห่งความสำเร็จ”

View : 0

ภาพบรรยากาศการบรรยาย
เรื่อง “คิดดี ทำอย่างตั้งใจ สู่เส้นชัยแห่งความสำเร็จ”
โดยวิทยากร : อจ.จตุพล ชมภูนิช

จัดงานโดย : บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี้ จำกัด
ณ โรงแรมอินทรา ประตูน้ำ กรุงเทพฯ
ในวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2561

View : 0

Comments

comments