หนังสือ “หนึ่งคำคมคิด อาจเปลี่ยนชีวิตไปตลอดกาล”

View : 0

“หนึ่งคำคมคิด อาจเปลี่ยนชีวิตไปตลอดกาล”
คำคม คำสอน ข้อความใดๆ ก็เช่นกัน ถ้าคำๆ นั้น “ไกลตัว”
หรือไม่สอดคล้องกับ “สถานการณ์ตรงหน้า” อ่านเท่าไรก็ “ไม่อิน”
อะไรมากมาย แต่เกิดคำไหน ตรงกับชีวิต ทั้งในอดีตและปัจจุบัน
คำคำนั้นจะเสียดแทงลึกเข้าไปถึงหัวใจ
…หนังสือคำคมเล่มนี้จะทำให้คุณเปลี่ยนความคิด เปลี่ยนชีวิต
เปลี่ยนการดำเนินชีวิต ถ้าคุณคิดและลงมือทำ…
…………………………………………………………..
ชื่อหนังสือ : หนึ่งคมคิด อาจเปลี่ยนชีวิต ไปตลอดกาล
จำนวนหน้า : 196 หน้า
ราคา : 199 บาท
……………………………………………………………

View : 0

Comments

comments