ภาพบรรยากาศการบรรยายหัวข้อเรื่อง “การทำงานในยุค 4.0 และการเตรียมตัวก่อนวัยเกษียณ”

View : 0

ภาพบรรยากาศการบรรยายหัวข้อเรื่อง

“การทำงานในยุค 4.0 และการเตรียมตัวก่อนวัยเกษียณ”

โดยวิทยากร : อจ.จตุพล ชมภูนิช

จัดงานโดย : บริษัท ฮัทชิสัน พอร์ท (ประเทศไทย) จำกัด
ณ โรงแรมแซนด์ ดูนส์ เจ้าหลาน บีช รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี
ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
View : 0

Comments

comments