ภาพบรรยากาศการบรรยายในหัวข้อ “Smart Work, Smart Life”

View : 0

ภาพบรรยากาศการบรรยายในหัวข้อ

“Smart Work, Smart Life”

โดยวิทยากร : อจ.จตุพล ชมภูนิช

จัดงานโดย : บริษัท พานาโซนิค แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด
ณ บริษัท พานาโซนิค แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดสมุทรปราการ
ในวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

View : 0

Comments

comments