ภาพบรรยากาศการบรรยายในหัวข้อ “Competencies out of comfort Zone”

View : 0

ภาพบรรยากาศการบรรยาย

ในหัวข้อ “Competencies out of comfort Zone”

โดยวิทยากร : อจ.จตุพล ชมภูนิช

จัดงานโดย : บริษัท ลาซาด้า เอ็กซ์เพรส จำกัด
ณ โรงแรมดิ เอมเมอรัลด์ กรุงเทพมหานคร
ในวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

View : 0

Comments

comments