เด็ดเดี่ยว แล้วต้องได้ (การขาย)

View : 0

เด็ดเดี่ยว แล้วต้องได้ (การขาย)

        “ไม่มีแรงอะไรในโลก จะยิ่งใหญ่เท่าแรงใจ”

        “ไม่มีอนุภาพใดในโลก จะอยู่เหนือความตั้งใจจริง”

        นักขายผู้มีแรงพลังใจกล้าแข็ง ย่อมสามารถจะก้าวผ่านนานาอุปสรรค ทั้งหลาย ทั้งปวงไปได้ จะดูว่านักขายคนใด ประสบความสำเร็จหรือไม่ ให้ดูความรุ่นแรงแห่งความตั้งใจจริง เป็นที่ตั้ง

        ความเด็ดเดี่ยวกล้าหาญเช่นนี้ อาจจะดูได้จากบางหน้าของประวัติศาสตร์ชาติไทย ช่วงสมัยที่พระเจ้าตากสิน มีรับสั่งให้ทหารทุบหม้อข้าว หม้อแกงทิ้งจนหมดสิ้น ก่อนยกทัพตีเมืองจันทบุรี

        ทหารทุกคนต้องล้วนมีสามัญรู้สึกร่วมกันอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่า

        “ศึกครั้งนี้ จะต้องไม่มีคำว่า พ่ายแพ้”

        “แพ้ไม่ได้ ถ้าแพ้ไม่ถูกข้าศึกฆ่าตาย ก็ต้องอดตาย”

        ฉะนั้นแล้วเหล่าบรรดาทหารเสือพระเจ้าตาก ก็ต่อสู้โดยไม่มีคำว่า กลัวตายหรือท้อถอยเลยแม้แต่ก้าวเดียว

        ในหัวใจทุกดวงมีแต่เสียงตะโกนคำว่า ชัยชนะ ต้องชนะ ต้องชนะ และในที่สุด ทุกคนก็ชนะอย่างที่หัวใจเรียกร้อง สั่งการนั่นเอง เฉกเช่นนักขายผู้ประสบสำเร็จอันยิ่งใหญ่ ถ้าปราศจากหัวใจเด็ดเดี่ยวในอันที่จะต่อสู้ เพื่อให้ได้มาซึ่งชัยชนะในการขาย ก็ย่อมจะประสบความสำเร็จได้ยากยิ่งนัก

        นักขายใหม่ ๆ ต้องอาศัยพลังใจมหาศาล ในอันที่จะยืนอยู่และก้าวไปบนเส้นทางสายนี้

        ฉะนั้นแล้ว เมื่อขายไม่ได้ นักขายใหม่พึงกำหนดใจว่า

        ถึงขายไม่ได้ ก็จะไม่ยอมแพ้ ไม่ยอมจำนน ดังคนสิ้นหวังอย่างเด็ดขาด

        ใครที่คิดได้ดังนี้ สักวันก็จะกลับกลายไปสู่ความเป็นผู้ชนะ

        เมื่อนักขายใหม่ออกตลาด พึงกำหนดใจไว้อย่างเด็ดเดี่ยวว่า

        “ถ้าวันนี้ออกไปขาย แล้วไม่ได้สักราย จะไม่ยอมกลับบ้านโดยเด็ดขาย”

        ซึ่งถ้าใครคิดได้เช่นนี้ก็มักจะประสบความสำเร็จไปทุกราย คือ

        …ขายได้…ไม่ใช่ ไม่กลับบ้าน…

เขียนโดย : จตุพล ชมภูนิช (อ.เชน)

 

Line@ : http://line.me/ti/p/%40sjm2414w
ลิงค์ Instagram : http://i.instagram.com/jatuponechompoonich/
ลิงค์ Youtube : www.youtube.com/c/SupershaneThailand
ลิงค์ Facebook : www.facebook.com/jatuponechompoonich

View : 0

Comments

comments