ภาพบรรยากาศการบรรยายหัวข้อ “สร้างแรงบันดาลใจให้ชีวิต พิชิตความสำเร็จในงาน”

View : 0

ภาพบรรยากาศการบรรยาย

หัวข้อ “สร้างแรงบันดาลใจให้ชีวิต พิชิตความสำเร็จในงาน”

บรรยายโดยวิทยากร : อจ.จตุพล ชมภูนิช

จัดงานโดย : สถาบันไทย-เยอรมัน และสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

ร่วมกับบริษัท สมาร์ทเทรด พับลิเคชั่นส์ จำกัด

ณ พัฒนากอล์ฟคลับ แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดระยอง

ในวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ.2561

View : 0

Comments

comments