ภาพบรรยากาศการบรรยายหัวข้อ “การสร้างแรงบันดาลใจในการทำงาน และการสร้างสุขสนุกกับงาน”

View : 0

ภาพบรรยากาศการบรรยาย

หัวข้อ “การสร้างแรงบันดาลใจในการทำงาน และการสร้างสุขสนุกกับงาน”

บรรยายโดยวิทยากร : อจ.จตุพล ชมภูนิช

จัดงานโดย : บริษัท สเปเชี่ยล ทัวร์ จำกัด

ณ ตำนานป่า รีสอร์ท จังหวัดระยอง

ในวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2561

View : 0

Comments

comments