ภาพบรรยากาศการบรรยายหัวข้อ “พลิกมุมคิด สร้างแรงจูงใจ”

View : 0

ภาพบรรยากาศการบรรยาย

หัวข้อ “พลิกมุมคิด สร้างแรงจูงใจ”

บรรยายโดยวิทยากร : อจ.จตุพล ชมภูนิช

จัดงานโดย : บริษัท โตโยต้า เมืองชล จำกัด

ณ โตโยต้าเมืองชล (โชว์รูม)

ในวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2561

View : 0

Comments

comments