ภาพบรรยากาศการบรรยายหัวข้อ “Smart work-smart life”

View : 0

ภาพบรรยากาศการบรรยาย

หัวข้อ “Smart work-smart life”

บรรยายโดยวิทยากร : อจ.จตุพล ชมภูนิช

จัดงานโดย : บริษัท อิออน อินชัวรันส์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด

ณ โรงแรมโซฟิเทลกรุงเทพ สุขุมวิท

ในวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2561

View : 0

Comments

comments