ภาพบรรยากาศการบรรยายหัวข้อ “สร้างแรงบันดาลใจ ลดใช้พลังงาน”

View : 0

ภาพบรรยากาศการบรรยาย

หัวข้อ “สร้างแรงบันดาลใจ ลดใช้พลังงาน”

บรรยายโดยวิทยากร : อจ.จตุพล ชมภูนิช

จัดงานโดย : บริษัท คิง เพาเวอร์

ณ โรงละครอักษรา คิงเพาเวอร์

ในวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2561

View : 0

Comments

comments