ภาพบรรยากาศการบรรยายหัวข้อ “จิตสำนึกรักองค์กรและการคิดเชิงบวก”

View : 0

ภาพบรรยากาศการบรรยาย

หัวข้อ “จิตสำนึกรักองค์กรและการคิดเชิงบวก”

บรรยายโดยวิทยากร : อจ.จตุพล ชมภูนิช

จัดงานโดย : บริษัท ฟาร์มาแฟค แพลน เทคโนโลยี จำกัด

ณ ห้องประชุม ชะอำ อีโค่ แคมป์ รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี

ในวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2561

View : 0

Comments

comments