ภาพบรรยากาศการบรรยายหัวข้อ “Power Selling ปลดล็อกพลังนักขาย ไขกุญแจความคิด พิชิตการขาย”

View : 0

ภาพบรรยากาศการบรรยาย

หัวข้อ “Power Selling ปลดล็อกพลังนักขาย ไขกุญแจความคิด พิชิตการขาย” 

บรรยายโดยวิทยากร : อจ.จตุพล ชมภูนิช

จัดงานโดย : บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน)

ณ ห้องอบรม 1 ชั้น 3 อาคารบิวตี้คอมมูนิตี้ 2

ในวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2561

View : 0

Comments

comments