ภาพบรรยากาศการบรรยายหัวข้อ “สร้างสุข สนุกกับงาน สำราญชีวิต”

View : 0

ภาพบรรยากาศการบรรยาย

หัวข้อ “สร้างสุข สนุกกับงาน สำราญชีวิต”

บรรยายโดยวิทยากร : อาจารย์ จตุพล ชมภูนิช

จัดงานโดย : บริษัท โตโยต้า กาญจนบุรี จำกัด

ณ โรงแรมริเวอร์แคว จังหวัดกาญจนบุรี

ในวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2561

View : 0

Comments

comments