ภาพบรรยากาศการบรรยายหัวข้อ “การสร้างแรงบันดาลใจในการทำงาน อย่างมีความสุขและการดูแลสุขภาพ”

View : 0

ภาพบรรยากาศการบรรยาย

หัวข้อ “การสร้างแรงบันดาลใจในการทำงาน อย่างมีความสุขและการดูแลสุขภาพ”

บรรยายโดยวิทยากร : อาจารย์ จตุพล ชมภูนิช

จัดงานโดย : บริษัท พูแรค (ประเทศไทย) จำกัด

ณ บริษัท พูแรค (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดระยอง

ในวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2561

View : 0

Comments

comments