ภาพบรรยากาศการบรรยายหัวข้อ “เพิ่มพลังสมอง มองโลกเชิงบวก”

View : 0

ภาพบรรยากาศการบรรยาย

หัวข้อ “เพิ่มพลังสมอง มองโลกเชิงบวก”

บรรยายโดยวิทยากร : อาจารย์ จตุพล ชมภูนิช

จัดงานโดย : บริษัท นิสสัน เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด และ

บริษัท ยูเซ็น โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ณ โรงแรมทัศนา การ์เด้น จังหวัดชลบุรี

ในวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2561

View : 0

Comments

comments