ภาพบรรยากาศการบรรยายหัวข้อ “พลังชีวิตใหม่ หัวใจอีเกิ้ล”

View : 0

ภาพบรรยากาศการบรรยาย

หัวข้อ “พลังชีวิตใหม่ หัวใจอีเกิ้ล”

บรรยายโดยวิทยากร : อาจารย์ จตุพล ชมภูนิช

จัดงานโดย : บริษัท อีเกิ้ล ออตตาวา (ประเทศไทย) จำกัด

ณ โรงแรมดุสิตธานี พัทยา

ในวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2561

View : 0

Comments

comments