ภาพบรรยากาศการบรรยายหัวข้อ “The Power Up เติมไฟ เติมความคิด พิชิตการทำงาน”

View : 0

ภาพบรรยากาศการบรรยาย

หัวข้อ “The Power Up เติมไฟ เติมความคิด พิชิตการทำงาน”

บรรยายโดยวิทยากร : อจ.จตุพล ชมภูนิช

จัดงานโดย : บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

ณ โรงพยาบาลกำแพงเพรช จังหวัดกำแพงเพรช

ในวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2561

View : 0

Comments

comments