ภาพบรรยากาศการบรรยายหัวข้อ “เส้นทางสู่ความสำเร็จเพื่อให้ลูกค้าเชื่อมั่นและรักฮีโน่”

View : 0

ภาพบรรยากาศการบรรยาย

หัวข้อ “เส้นทางสู่ความสำเร็จเพื่อให้ลูกค้าเชื่อมั่นและรักฮีโน่”

บรรยายโดยวิทยากร : อจ.จตุพล ชมภูนิช

จัดงานโดย : บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

ในวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2561

View : 0

Comments

comments