ภาพบรรยากาศการบรรยาย หัวข้อ “จิตวิทยาในการบริการ”

ภาพบรรยากาศการบรรยาย
หัวข้อ "จิตวิทยาในการบริการ"
บรรยายโดยวิทยากร : อจ.จตุพล ชมภูนิช

จัดงานโดย : บริษัท อมร เพรสทีจ จำกัด
ณ โรงแรมพูลแมน พัทยา
ในวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2562

Comments

comments